Tin Tức

Thông báo: Tổng Cục Thuế nâng cấp Hạ tầng Hóa Đơn Điện Tử từ ngày 22 đến ngày 26/12/2022

Tổng cục Thuế đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống Hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại Trung tâm dữ liệu chính (DC) và Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa (DRC). Để chuyển đổi hệ thống Hóa đơn điện tử sang hoạt động trên hạ tầng kỹ thuật mới, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị tổ chức phối hợp với Tổng cục Thuế như sau:

Kết nối kênh truyền

Đối với các đơn vị chưa có kết nối kênh truyền hoặc có nhưng chưa đảm bảo theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 cần phải hoàn thiện kéo kênh truyền kết nối tới hệ thống hóa đơn điện tử tại DRC của Tổng cục Thuế trước ngày 26/12/2022.

(Chi tiết thông số kết nối kênh truyền tại DRC theo Phụ lục I đính kèm)

Nâng cấp hệ thống cổng truyền nhận dữ liệu Kafka

Tổng cục Thuế đã nâng cấp phiên bản cổng truyền nhận dữ liệu tại DC và DRC (từ phiên bản 2.7.0 lên phiên bản 3.2.3), đồng thời thực hiện cấu hình giải pháp cân bằng tải giữa DC và DRC (GSLB), cấu hình địa chỉ Virtual IP cho cổng Kafka. Đề nghị các tổ chức phối hợp thực hiện:

- Thực hiện nâng cấp, cập nhật cấu hình hệ thống truyền dữ liệu hóa đơn điện tử các tổ chức tương ứng với phiên bản mới của Tổng cục Thuế;

- Thực hiện cấu hình hệ thống DNS forwarder để triển khai tính năng GSLB với hệ thống Kafka của Tổng cục Thuế.

(Chi tiết thông số và hướng dẫn cấu hình theo Phụ lục II đính kèm)

Kế hoạch thực hiện

- Thực hiện kết nối kênh truyền đến DRC: Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 26/12/2022.

- Cấu hình kết nối hệ thống mới: Từ 8h00 ngày 24/12/2022 đến 16h00 ngày 24/12/2022.

- Kiểm thử kết nối hệ thống (thực hiện với môi trường kiểm thử của các tổ chức): Từ 8h đến 17h00 ngày 25/12/2022.

- Phối hợp chuyển đổi hệ thống truyền nhận dữ liệu sang hệ thống hạ tầng kỹ thuật hóa đơn điện tử mới của Tổng cục Thuế: từ 22h00, ngày 26/12/2022 đến 04h00 ngày 27/12/2022.

(Kịch bản kiểm thử theo Phụ lục III đính kèm)

Tổng cục Thuế thông báo để các tổ chức biết và phối hợp thực hiện./.

Bạn cần hỗ trợ?

Chat với CSKH
Đội ngũ tư vấn ONE-CA luôn sẵn sàng hỗ trợ
Liên hệ tổng đài CSKH
Bạn có thể gọi đến số 1900 6134
Tham gia cộng đồng ONE-CA
Kết nối công đồng ONE-CA trên Facebook
2022 © Visnam . All rights reserved.