Tin Tức

Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất do BTC ban hành

Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất, thông tin về thủ tục, trình tự thông báo ngừng sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế. Bài viết dưới đây của VIN-HOADON sẽ cung cấp các thông tin chi tiết.

Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử số 04-1/CC ban hành kèm Nghị định số 91/2022/NĐ-CP:

Khi nào cơ quan nhà nước lập thông báo ngừng sử dụng hóa đơn?

Theo khoản 3 Điều 34 tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, khi thực hiện việc cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm lập Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn kèm thông báo ngừng sử dụng hóa đơn.

Trong thông báo ngừng sử dụng hóa đơn ghi rõ:

  • Căn cứ ra thông báo

  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế

  • Lý do ngừng sử dụng hóa đơn

  • Ký hiệu, số hóa đơn ngừng sử dụng, ngày ngừng sử dụng hóa đơn

Trình tự, thủ tục cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn:

Cơ quan thuế đăng tải quyết định cưỡng chế và thông báo ngừng sử dụng hóa đơn trên trang thông tin điện tử ngành thuế hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 24 giờ (kể từ khi ban hành quyết định cưỡng chế).

Trong thời gian cưỡng chế, cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn của các cá nhân, tổ chức đang bị cưỡng chế, không cấp mã đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, không cấp hóa đơn, không bán hóa đơn cho người nộp thuế đang bị cưỡng chế (trừ trường hợp tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020).

Cơ quan thuế ban hành quyết định chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này kèm theo thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn.

Ngay trong ngày ban hành quyết định chấm dứt biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử ngành thuế hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng trong 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định.

Trường hợp đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán các khoản tiền lương cho công nhân, các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục:

Cơ quan thuế sẽ cho phép người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách Nhà nước.

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất do BTC ban hành. Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn cần hỗ trợ?

Chat với CSKH
Đội ngũ tư vấn ONE-CA luôn sẵn sàng hỗ trợ
Liên hệ tổng đài CSKH
Bạn có thể gọi đến số 1900 6134
Tham gia cộng đồng ONE-CA
Kết nối công đồng ONE-CA trên Facebook
2022 © Visnam . All rights reserved.