Tin Tức

Hướng dẫn lập biên bản thay thế hóa đơn điện tử mới nhất

Theo quy định tại điều 19, nghị định 123/2020/NĐ-CP, sau khi đã lập hóa đơn, gửi cho người bán, nếu phát hiện sai sót, người bán cần lập biên bản thay thế hóa đơn cũ, sau đó tiến hành thông báo với người mua và với Cơ quan Thuế. Nhằm giúp các đơn vị dễ dàng lập hóa đơn thay đổi/điều chỉnh. Bài viết dưới đây của VIN-HOADON sẽ cung cấp các thông tin chi tiết mới nhất.

Những trường hợp cần sử dụng mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai.

Theo quy định khoản 2, điều 19 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

Trường hợp sai sót về Mã số thuế, số tiền ghi trên hoá đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá ghi trên hoá đơn không đúng quy cách, chất lượng

a. Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày … tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

b. Người bán lập biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót

Trừ trường hợp sau: Người bán và người mua có thoả thuận về lập văn bản thỏa thuận trước khi lập biên bản thay thế cho hoá đơn đã lập bị sai sót

Khi đó, người bán và người mua cần lập văn bản thoả thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hoá đơn điện tử thay thế cho hoá đơn sai sót.

Hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn điện tử đã lập có sai sót cần có dòng chữ sau:

“Thay thế cho hoá đơn Mẫu số…ký hiệu…số…ngày…tháng…năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế cho hoá đơn điện tử đã lập có sai sót, sau đó:

 Trường hợp sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế người bán gửi cho người mua;

Trường hợp sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua.

Mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót dùng chung

mau bien ban thay the hoa don dien tu sai sot

 

Mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót không liên quan đến số tiền

Trường hợp sai mã số thuế; Sai tên hàng hóa dịch vụ; Sai đơn vị tính;Sai nội dung số tiền viết bằng chữ

Biên bản thay thế HĐĐT có sai sót

Mẫu biên bản thay thế hoá đơn điện tử sai sót liên quan đến giá trị

Trường hợp sai số lượng; Sai đơn giá; Sai thành tiền; Sai thuế suất; Sai tiền thuế; Sai tổng thanh toán.

https://websitemeinvoice.misacdn.net/wp-content/uploads/2022/03/2.png

 

Xem thêm

>> Cách Xử Lý Những Vấn Đề Sai Sót Trong Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022

>> Download Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử có sai sót.

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Hướng dẫn lập biên bản thay thế hóa đơn điện tử.  Hãy theo dõi VIN-HOADON để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về hóa đơn điện tử nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về lắp đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn cần hỗ trợ?

Chat với CSKH
Đội ngũ tư vấn ONE-CA luôn sẵn sàng hỗ trợ
Liên hệ tổng đài CSKH
Bạn có thể gọi đến số 1900 6134
Tham gia cộng đồng ONE-CA
Kết nối công đồng ONE-CA trên Facebook
2022 © Visnam . All rights reserved.